Bảng giá
Chương trình học Math in series
20%
Combo x6 Forever
Full Grade
19,200,000
24,000,000
Mua ngay
Grade 1 - 160 bài
Gói sử dụng 6 tháng
1,980,000
Mua ngay
Grade 2 - 134 bài
Gói sử dụng 6 tháng
1,980,000
Mua ngay
Grade 3 - 186 bài
Gói sử dụng 6 tháng
1,980,000
Mua ngay
Grade 4 - 178 bài
Gói sử dụng 6 tháng
1,980,000
Mua ngay
Grade 5 - 174 bài
Gói sử dụng 6 tháng
1,980,000
Mua ngay
Grade 6 - 184 bài
Gói sử dụng 6 tháng
1,980,000
Mua ngay
10%
Grade 1 - 320 bài
Gói sử dụng 12 tháng
3,600,000
4,000,000
Mua ngay
10%
Grade 2 - 268 bài
Gói sử dụng 12 tháng
3,600,000
4,000,000
Mua ngay
10%
Grade 3 - 372 bài
Gói sử dụng 12 tháng
3,600,000
4,000,000
Mua ngay
10%
Grade 4 - 356 bài
Gói sử dụng 12 tháng
3,600,000
4,000,000
Mua ngay
10%
Grade 5 - 348 bài
Gói sử dụng 12 tháng
3,600,000
4,000,000
Mua ngay
10%
Grade 6 - 368 bài
Gói sử dụng 12 tháng
3,600,000
4,000,000
Mua ngay
10%
Combo Grade 1 + 2 - 588 bài
Gói sử dụng 24 tháng
6,480,000
7,200,000
Mua ngay
10%
Combo Grade 3 + 4 - 728 bài
Gói sử dụng 24 tháng
6,480,000
7,200,000
Mua ngay
10%
Combo Grade 5 + 6 - 716 bài
Gói sử dụng 24 tháng
6,480,000
7,200,000
Mua ngay