Bảng giá
Chương trình học Smartbook
20%
Full Package
Ứng dụng bao gồm 144 truyện
17,280,000
21,600,000
Mua ngay
20%
Read with Biff, Chip&Kipper
Ứng dụng bao gồm 48 truyện
5,760,000
7,200,000
Mua ngay
Traditional Tales
Gói 8 truyện
1,200,000
Mua ngay
10%
Traditional Tales
Gói 20 truyện
2,700,000
3,000,000
Mua ngay
20%
Traditional Tales
Gói 40 truyện
4,800,000
6,000,000
Mua ngay
Project X Code
Gói 8 truyện
1,200,000
Mua ngay
10%
Project X Code
Gói 28 truyện
3,780,000
4,200,000
Mua ngay
20%
Project X Code
Gói 56 truyện
6,720,000
8,400,000
Mua ngay